!! Přímá "provolba" telefonní ústředny  na všechny vnitřní telefonní linky.

Po zaznění "hlášky" tel. ústředny můžete volit číslo vybrané vnitřní telefonní linky !!

Upozornění: nelze se takto přepojit na čísla "přenosných telefonů 5xx ! 

Telefonní seznam - seřadit a vyhledat - výběry - zde

kontakty - otevřít v samostatném okně                                                                                    TISK KONTAKTŮ - JAKO SOUBOR PDF
 

Adresa:

Domov pod hradem Žampach
Žampach č.p.1   
564 01 Žamberk 
 

 Datová schránka:

  sh3kigb

 Podatelna: podatelna@uspza.cz

 

Jiné verze www stránek:

mobilní

info kiosek


TELEFONY - ÚSTŘEDNA - ŽAMPACH:   
(+420) 465 618 184, (+420) 465 618 134, GSM (+420) 603 569 564, (+420). 736 472 759  a  (+420)  736 472 758
FAX (kanc.řed.): (+420) 465 618 137 
Server jen pro SMS zprávy: (+420) 605 244 309
E-mail: podatelna domova: podatelna@uspza.cz
E-mail: ředitel domova: uspza@uspza.cz
Kontakt sdlužba - domky a byty Letohrad:
Mobil zaměstnanec (PSS) - služba domek U Biatlonu (CHB): 601 086 898 mail: domky@uspza.cz
Mobil zaměstnanec (PSS) - služba CHB - byty město Letohrad: 725 962 365  mail: chb.mesto@uspza.cz
Mobil zaměstnanec (PSS) v terénní  službě PSB: 702 261 623 a 607 013 596 mail: psb@uspza.cz
Mobil zaměstnanec (PSS) - služba - domek U Obory Letohrad (DOZP): 702 271 423  mail: uobory@uspza.cz
BAŽANTNICE DOLNÍ DOMEK Letohrad U Biatlonu č.p. 1025 (CHB): 702 261 662 - domácnosti uživatelů, 702 261 692 - služba na domku
BAŽANTNICE HORNÍ DOMEK Letohrad U Obory č.p. 989 (DOZP):  702 261 653 - služba na domku
BYT (CHB) Komenského č.p. 42:  702 177 615 byt 3.patro 8
BYTY (CHB) yršova č.p. 353: 702 177 621 byt 2.patro 2+1, 702 177 622 byt 3.patro 1+1, 725 962 347 byt 3.patro 1+kk
BYT (CHB) Hausenská č.p. 835/4:  tel. č. na vyžádání byt 4+1  
OBCHŮDEK A DÍLNA Letohrad - pracoviště služby STD: Tyršova č.p. 353: tel.: 702 177 617
CDA/STD  Letohrad Traťová distance: 702 177 614
Byt služby chráněné bydlení - Nekoř:
Nekoř č.p. 29: 725 548 856 byt 1. NP 1+1

Domek děti Žamberk: 

Českých bratří č.p. 224 Žamberk:  725 548 860

Konto finančních darů:
                                   MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 10006-102125664/0600 (k.s.: 308, v.s.: 111)              další čísla účtů organizace
Informace pro dárce, sponzory a dobrovolníky:  vstoupit zde

TELEFONNÍ SEZNAM – PŘÍMÉ TELEFONNÍ LINKY A ČÍSLA "PROVOLBY" a ELEKTRONICKÉ ADRESY:

!! Přímá "provolba" telefonní ústředny  na všechny vnitřní telefonní linky.

Po zaznění "hlášky" tel. ústředny můžete volit číslo vybrané vnitřní telefonní linky !!

Upozornění: nelze se takto přepojit na čísla "přenosných" telefonů 5xx !

 Telefonní seznam - seřadit a vyhledat - výběry - zde

úsek, oddělení

přímá linka/vnitř. linka (provolba)

pracovník - fotografie

E-mail

Ředitel Domova pod hradem Žampach

 

Přímá linka č.: 465 635 220

513 (přenosný tel.)

Vnitř. linka č.: 113
Fax č.: 465 618 137
Mobil č.: 603 878 659

PaedDr. Luděk Grätz

Zodpovědný za poskytované služby sociální péče v Domovu pod hradem Žampach.

Ředitel
uspza@uspza.cz

Technik - správce
(zástupce ředitele)

 

Přímá linka č.: 465 635 160

Mobil č.: 731 101 475

515 (přenosný tel.)

 Vnitř. linka č.: 115

Michal Vaňous

Zodpovědný řízení a správu materiálně těchnických a servisních služeb v organizaci.

technik@uspza.cz

Ekonom - finanční účetní

 

Přímá linka č.: 465 635 152

Mobil č.: 775 665 727

Vnitř. linka č.: 114

Zuzana Bystroňová

Zodpovědná za řízení a správu finančních procesů v organizaci.

ekonom@uspza.cz

Sociální pracovníci:

kancelář 2. NP zámec. budova:

VSOC

 

 

kancelář 1. NP U Šimona:

SP2

 

   Přímá linka č.: 465 635 151

Vnitř. linka č.: 116

Mobil č.: 725 962 363

Radek Fišar, DiS

vedoucí úseku sociální práce

socialni@uspza.cz

 Vnitř. lin. 126

Mobil č.: 725 544 632

526 (přenosný tel.)

Mgr. Světla Musilová

sociální prac. 2

 

socialni2@uspza.cz

Kancelář ve městě Letohrad: budova Českých drah, a.s. U distance č.p.168 Letohrad

SP3 a SP4

Vnitř. lin. 127

Mobil č.: 725 544 639

 

Radka Gubková, DiS

sociální prac. 3

socialni3@uspza.cz

Vnitř. lin. 128

Mobil č.: 702 296 099

Mgr. Andrea Kopecká

sociální prac. 4

socialni4@uspza.cz

kancelář 1. NP U Šimona:

SP5

přímá linka: 465 635 213

(vnitř. linka č. 129)

mobil: 725 962 364

Lenka Fišerová, DiS

sociální prac. 5

socialni5@uspza.cz
Personální a mzdová  pracovnice

 465 635 159
Vnitř. linka č.112

Mobil č.: 702 244 174

Bc. Bittnerová Iva

Zodpovědná za řízení lidských zdrojů v organizaci.

personalni@uspza.cz
Skladni, zásobovač

521 (přenosný tel.)

Přímá linka č.: 465 635 180

 Vnitř. linka č.: 121 

Iva Lukešová

zásobování

skladni@uspza.cz

Vedoucí sociální péče domova

(přímé péče)

kancelář 1. NP budova  U Šimona

Přímá linka č.: 465 635 196

Mobil č.: 603 780 990

519 (přenosný tel.)

Vnitř. linka č.: 119

Bc. Jaromír Fabián

Zodpovědný za řízení a správu kvality a inovací služeb.

vychovatel@uspza.cz

Vedoucí zdravotní služby
(vrchní sestra)

 

517 (přenosný tel.)

Přímá linka č.: 465 635 186

Vnitř. linka č.:117

Mobil č.: 731 793 605

Bc.Marcela Urbánková, reg. sestra

Zodpovědná za řízení a správu kvality servisních služeb zdravotních, úklidových a stravovacích.

sestra@uspza.cz

Vedoucí oddělení - zámecká budova

pověřený PSS odd. zámecká budova

Bc. Keprtová Iveta,

tel.: 720 053 363

E-mail:  povereny.zb@uspza.cz

518 (přenosný tel.)

Přímá linka č.: 465 635 192
Mobil: 731 050 029

Vnitř. linka č.: 118

Mgr. Alena Suchomelová

Zodpovědná za řízení a správu poskytovaných služeb oddělení.

Zodpovědná za vedení  odborných praxí a stáží v domovu

vedouci.odd@uspza.cz

Vedoucí oddělení Na Výsluní

Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé (SSDD)

a odd.  Byt - děti

 

Přímá linka č.: 465 618 010

Mobil č.: 720 951 423

588 (přenosný tel.)

Vnitř. linka č.: 188

Bc. Eva Bednářová

Zodpovědná za řízení a správu poskytovaných specializovaných služeb pro děti a mladé dospělé v Domovu pod hradem Žampach, vč. péče na odd. DOMEK - DĚTI Žamberk.

vedouci.ssdd@uspza.cz

 

Vedoucí komunitních domácností - CHB, DOZP a služby PSB

Kancelář Letohrad budova Českých drah, a.s. U distance č.p.168 Letohrad

465 635 219

Mobil č.: 734 622 616
vnitřní linka 122

Mgr.Jiří Švanda

Zodpovědný za řízení a správu poskytovaných služeb uvedených provozů.

vedouci.chb@uspza.cz

Služba pro komunitní domácnosti

Mobil č.: 601 086 898 služba Letohrad domek U Biatlonu (dolní - CHB) domky@uspza.cz

Sesterna - ošetřovna
- zdravotní služba

MOBILNÍ TELEFON SESTRA

 

512 (přenosný tel.)

Přímá linka č.: 465 635 206

Vnitř.linka č. 212

Mobil č.: 731 841 486

zdravotní servis, první pomoc sesterna@uspza.cz

Speciální zákl. škola, MŠ a PŠ

Ústí. n. Orl.

třídy při domovu na Žampachu

(2. NP budova U Šimona)

Přímá linka č.: 465 635 214

Vnitř. linka č.: 236

uč.Mgr. Věra Tátošová

uč.Mgr. Michaela Bendlová

Bc. Marta Majvaldová

a Věra Stehlíková

skola@uspza.cz

Domky ve stráni Žampach

- služba domek Adam

Přímá linka č.: 465 618 011

510 (přenosný tel.)

Vnitř. linka č.: 310

Služba domek Adam - Žampach

domek.adam@uspza.cz

Na výsluní 

Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé

 

Přímá linka č.: 465 635 193

590 (přenosný tel.)

Vnitř. linka č.: 290

další linky:

283 (583), 284 (584),

285 (585), 286 (586), 287 (587)

Specializované oddělení
- budova  Na výsluní
vysluni@uspza.cz

U Zahrady č.p. 4  (2. NP)

Specializovaná služba pro dospělé

233

(p ř i p r a v u j e m e)

Specialiované oddělení

- byt U Zahrady č.p.4  2. NP  

zahradni@uspza.cz

U Zahrady č.p. 4  (1. NP)

Specializovaná služba pro děti a mladé dospělé

234

( p ř i p r a v u j e m e)

Specialiované oddělení

- byt U Zahrady č.p.4  1. NP 

zahradni@uspza.cz
Kuchyň - kancelář

Přímá linka č.: 465 618 012

Vnitř. linka č.: 416

576 (přenosný tel.)

Pávková Hana
-  vedoucí stravovacího provozu
kuchar@uspza.cz
Kuchyň - výdejna Vnitř. linka č.: 414 kuchař u výdeje jídla vydejna@uspza.cz
TELEFONNÍ SEZNAM – SEZNAM VNITŘNÍCH LINEK - "PROVOLEB"  A ELEKTRONICKÝCH ADRES:

úsek, oddělení

č. vnitřní linky (provolba)

úsek, pracovník

E-mail

spojovatelka DEN

Účetní 1 - pokladní služba

 8:30 - 9:30 12:30 - 14:30

 

111 Marie Hanzelková ucetni@uspza.cz
Účetní 2 131 Ing. Petra Musilová ucetni2@uspza.cz
Účetní 3 125 Zuzana Chládková ucetni3@uspza.cz

Organizační manažer zodpovědná za provoz Arboretam Žampach

IC Žampach

 

124

mobil IC:  604 846 410

524 (přenosný tel.)

Kristýna Hanzelková, DiS

Zodpovědná za PR organizace

(vztahy s veřejností).

kontaktní pracovník pro dobrovolnictví v DPH Žampach

info@uspza.cz

Finanční manažer

 

123

Bc. Šárka Melišová

Zodpovědná za fundraising a kontrolu v organizaci.

manag.fin@uspza.cz

Arboretum, IC Žampach

1. NP budova u Šimona

 

124

mobil: 604 846 410

524 (přenosný tel.)

 

Kristýna Hanzelková, DiS

info@uspza.cz
Infocentrum - sklípek

veřejný internet: 230

 

 

 

Garsonka I. hosp. budova

služba Byty Žampach

231

348 (548)

hospodářská budova byty.zampach@uspza.cz

Garsonka II. hosp. budova

služba Byty Žampach

232

348 (548)

hospodářská budova byty.zampach@uspza.cz

DOMEK - DĚTI ŽAMBERK

Českých bratří č.p. 224

Služba děti: 725 548 860

Žamberk Českých bratří

č.p. 224

deti@uspza.cz
Pověřený PSS vedením komunitní domácnosti domek děti Žamberk 

Mobil pověřený PSS:

601 699 046 

Mgr. Irena Rösslerová

pověřena vedením

vedouci.deti@uspza.cz
Skleník– zahrada - PH 223 ZAHRADNICTVÍ
Lenka Kacálková
zahrada@uspza.cz
Vedoucí odd. domky a byty Žampach

134

534 (přenosný tel.)

mobil: 732 717 981

Bc. Radka Křivohlávková, DiS.

vedoucí uvedeného úseku

vedouci.domky.zampach@uspza.cz
Vedoucí center denních aktivit (CDA) a služby sociálně terapeutické dílny (STD)

135

mobil: 724 864 669

535 (přenosný tel.)

MVDr. Nutzová Zuzana

vedoucí uvedeného úseku

vedouci.cda.std@uspza.cz
Sedlovna - stáje - chov zvířat

166

566 (přenosný tel.)

CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT A HIPOREHABILITACE

Mgr. Miroslava Poláčková

sedlovna@uspza.cz
Prádelna 224 Prádelenský provoz  
Údržba – dílny údržby

525 (přenosný tel.)

225

Dílny údržby udrzba@uspza.cz
Údržba – kotelna 237 Centrál. kotelna udrzba@uspza.cz

Bytovka č.p. - byt obecní

   služba Byty Žampach

239

348 (548)

Bytovka č.p.8 (podpor. bydl.)

 

byty.zampach@uspza.cz
Kancelář - chodba 240 Kanc. – tel. hovorna  
DOMKY VE STRÁNI ŽAMPACH:

DOMEK, úsek

č. vnitřní linky (provolba)

úsek

E-mail

ADAM  

Služba Adam - domky a byty

v areálu na Žampachu

(asistent domky Žampach)

465 618 011

510 (přenosný tel.)
vnitřní linka 310

Služba na domku Adam

(domky a byty v areálu na Žampachu)

domek.adam@uspza.cz

Garsonka   311    
Patro - chodba                      312    
KOLDA      

Garsonka Kolda

1. NP (dříve dílna)

326  

 

Služba Kolda

(patro – chodba)                    

322

522 (přenosný tel.)

Služba na domku Kolda domek.kolda@uspza.cz
Podkr. - chodba                     323    
JOHANA  

Garsonka Johana

1. NP (dříve dílna)

336  

 

Služba Johana

(patro – chodba)           

331

531 (přenosný tel.)

Služba na domku Johana domek.johana@uspza.cz
Podkr. - chodba                     332    
VÍTEK  
Garsonka 340    

Služba Vítek

(patro – chodba)              

341

541 (přenosný tel.)

Služba na domku Vítek domek.vitek@uspza.cz
Podkr.-chodba                       342    
VRÁTNÍKY - PROGRAMOVATELNÉ TELEFONY DOMKY VE STRÁNI:
Vrátníky sou instalovány pro potřebu uživatelů služeb na vybraných místech zámecké budovy. Telefonní linky vrátníků jsou uvedeny v interním telefonním seznamu domova.                                                                                                                                                                  i
 ZÁMECKÁ BUDOVA ŽAMPACH:

úsek

č. vnitřní linky (provolba)

úsek

E-mail

OBYTNÉ ČÁSTI ZÁMECKÉ BUDOVY:
HABRY  
obývací místnost - služba 532 (přenosný tel.) služba na oddělení Habry

habry@uspza.cz

obývací místnost 432    
U PATRIKA      
obývací místnost - služba 540 (přenosný tel.) služba na oddělení U Patrika patrik@uspza.cz
obývací místnost 440    
JAVORKA      
obývací místnost - služba 562 (přenosný tel.) služba na oddělení Javorka javorka@uspza.cz
obývací místnost 462    
VÝCHODNÍ      
obývací místnost - služba 572 (přenosný tel.) služba na oddělení Východní vychodni@uspza.cz
obývací místnost 472    
PODKROVÍ      
obývací místnost - služba 582 (přenosný tel.) služba na oddělení Podkroví podkrovi@uspza.cz
obývací místnost 482    
pokoj č.304  483  pokoj obyvatel  
 pokoj č.308  484  pokoj obyvatel  
 pokoj č.311  485  pokoj obyvatel  
pokoj č.314 486 pokoj obyvatel  
pokoj č.318 487 pokoj obyvatel  
pokoj č.321 489 pokoj obyvatel  
 OS od 1.1. 2022 pokoj č.326 linka č. 490  pokoj obyvatel  
    KANCELÁŘE A SERVISNÍ PROVOZY ZÁMECKÉ BUDOVY:
KAPLE - PODKROVÍ      

muzikoterapie - snoezelen

:: Hudební soubor BARBUŠÁCI ::

542 (přenosný tel.)

Mgr. Kellerová Tereza (muzikoterapie)

Mgr. Kholová Radana

snoezelen@uspza.cz

 

centrum@uspza.cz

242
logopedie 242 Mgr. Novotná Markéta (logopedie) logopedie@uspza.cz
KANCELÁŘE ZÁMEK      

vedoucí oddělní - zámek

(přízemí)

518 (přenosný tel.)

Mgr. Suchomelová Alena

vedouci.odd@uspza.cz

Přímá linka č.: 465 635 192
Mobil č.: 731 050 029

Vnitř. linka č.: 118

Sociální pracovníci

(kancelář podkroví - zámecká budova)

Přímá linka č.:  465 635 151

Vnitř. linka č.116

Radek Fišar, DiS

vedoucí úseku sociální práce

socialni@uspza.cz

 

 

 

Kanc. Letohrad::

 

 

Radka Gubková, DiS

Mgr. Andrea Kopecká

socialni3@uspza.cz

socialni4@uspza.cz

OŠETŘOVNA - PRVNÍ POMOC  ZDRAVOTNÍ SERVIS

Mobil č. : 731 841 486

 

zdravotní sestra ve službě

 

spojovatelka NOC

 

512 (přenosný tel.) zdravotní servis, první pomoc sesterna@uspza.cz

Přímá linka č.: 465 635 206

Vnitř.linka č. 212

Mobil č.: 731 841 486

vedoucí zdravotní služby
(vrchní sestra)

 
517 (přenosný tel.)

 

Bc.Marcela Urbánková, reg. sestra
 

sestra@uspza.cz

Přímá linka č.: 465 635 186

Vnitř. linka č.:117

Mobil č.: 731 793 605

ordinace lékaře 120

Ordinace lékaře

MUDr. Václava Nosálová

ordinace@uspza.cz
FYZIOTERAPIE 520 (přenosný tel.)

fyzioterapeut
Bouchalová Petra
 

fyzioterapie@uspza.cz
 
 
fyzioterapie - vodoléčba 420
fyzioterapie - tělocvična 419
holič a pedikůra 418    
STRAVOVACÍ PROVOZ      
skladní - zásobovač 521 (přenosný tel.)

 

Iva Lukešová
 

skladni@uspza.cz

Přímá linka č.: 465 635 180

 Vnitř. linka č.: 121

sklady potravin 415
vedoucí kuchyně - kancelář

Přímá linka č.: 465 618 012

Vnitř. linka č.: 416

 576 (přenosný te.)

Hana Pávková
-  kuchařka pověřená vedením
 

 

kuchar@uspza.cz
 

vydejna@uspza.cz

varna a výdejna 414
jídelna zaměstnanců 417    
    DALŠÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ZÁMECKÉ BUDOVY:
zámecká budova - úklid 544 (přenosný tel.) uklízeč  
zámecká kaple 425    
zimní zahrada 422    

výtah vchod u kaple

výtah vchod prosklený

426

423

   
šatna ženy - přízemí 412    
evidence docházky na vstupu 413    
šatna - muži - podkroví 491    
šatna - ženy - podkroví 492    
spisovna - archiv - podkroví 493    

 

    BUDOVA CENTRUM DENNÍ AKTIVIT U ŠIMONA:

úsek, oddělení

přímá linka/vnitř. linka (provolba)

pracovník - fotografie

E-mail

Vedoucí sociální péče domova

(přímé péče)

kancelář 1. NP budova U Šimona

 

Přímá linka č.: 465 635 196

Mobil č.: 603 780 990

519 (přenosný tel.)

Vnitř. linka č.: 119

Bc. Jaromír Fabián

Zodpovědný za řízení

a správu kvality

a inovací služeb.

vychovatel@uspza.cz

Sociální pracovníci

kancelář 1. NP budova U Šimona

Přímá linka č.: 465 635 151

Vnitř. linka č.: 116

Mobil č.: 725 962 363

Radek Fišar, DiS

vedoucí úseku sociální práce

socialni@uspza.cz

Organizační manažer zodpovědná za provoz Arboreta a IC Žampach

kancelář 1. NP budova U Šimona

124

mobil TIC:  604 846 410

524 (přenosný tel.)

Kristýna Hanzelková, DiS

Zodpovědná za PR organizace

(vztahy s veřejností).

kontaktní pracovník pro dobrovolnictví v DPH Žampach

info@uspza.cz

Dílna keramická

1. NP CDA U Šimona

321

573 (přenosný tel.)

Jansová Lenka

a

Šilarová Kamila

dilna.chb@uspza.cz

Dílna výtvarná

1. NP CDA U Šimona

238

538 (přenosný tel.)

Chaloupková Eva svickarna@uspza.cz

Dílna textilní/tkalcovská

2. NP CDA U Šimona

320

 

Uhlířová Lenka textil@uspza.cz

Učebna centra rozvoje dovedností

CRD Žampach 2. NP U Šimona

330

530 (přenosný tel.)

Mgr. Kellerová Tereza

Mgr. Kholová Radana

Mgr. Novotná Markéta

Koutná Vlasta

crd.zampach@uspza.cz

Speciální zákl. škola, MŠ a PŠ

Ústí. n. Orl.

třídy při domovu na Žampachu

2. NP CDA U Šimona

Přímá linka č.: 465 635 214

Vnitř. linka č.: 236

uč. Mgr. Věra Tátošová

uč. Mgr. Michaela Bendlová

Bc. Marta Majvaldová, DiS

Věra stehlíková

skola@uspza.cz

Hostinský pokoj (nocležna)

2. NP budova U Šimona

350

dotazy (rezervace) vyřizuje:

Kristýna Hanzelková, DiS
info@uspza.cz

CDA mimo budovu U Šimona:

 

Četa - pracovní terapii

1. NP budova dílen údržby

555 (přenosný)

 

Nejedlík Milan

Kacálek Jabub

Bystroň Tomáš

Nejedlík Stanislav

ceta@uspza.cz

CDA/STD Letohrad

budova Českých drah, a.s. U distance č.p.168 Letohrad

CDA Letohrad: 702 177 614 Lehká Pavla cda.letohrad@uspza.cz
       

!! Přímá "provolba" telefonní ústředny  na všechny vnitřní telefonní linky.

Po zaznění "hlášky" tel. ústředny můžete volit číslo vybrané vnitřní telefonní linky !!

Upozornění: nelze se takto přepojit na čísla "přenosných telefonů 5xx ! 

VRÁTNÍKY - PROGRAMOVATELNÉ TELEFONY ZÁMECKÉ BUDOVY:

Vrátníky jsou instalovány pro potřebu uživatelů služeb na vybraných místech zámecké budovy. Telefonní linky vrátníků jsou uvedeny v interním telefonním seznamu domova.                                                                                                                                                                i 


Telefonní seznam - seřadit a vyhledat - výběry - zde 


 

...