Www Arboretum Žampach: http://www.uspza.cz/arboretum         :: Information in English Google translation :: 


::  NABÍDKA A KONTAKTY      ::   PLÁN ARBORETA    ::   REJSTŘÍKY VÝSADBY DŘEVIN  ::  REJSTŘÍKY STANOVIŠŤ - TABULÍ   ::  NÁVŠTĚVY ::
:: 
FOTOGALERIE ARBORETA  ::   ODBORNÉ ČLÁNKY  ::   DALŠÍ  ODKAZY                    ::  POČTY - INVENTARIZACE DŘEVIN  ::  DÁRCI       ::


REJSTŘÍK DŘEVIN ARBORETA [PDF]  [XLSna www - dle vědeckých jmen Scientific Names

DATABÁZE FLORIUS – on line katalog Arboreta Žampach  - http://www.florius.cz/zampach/

NOVÁ FOTOGALERIE ARBORETA ŽAMPACH      - https://galerie.uspza.cz/

INTERAKTIVNÍ MAPA DŘEVIN DOLNÍHO PARKU - www.uspza.cz/mapa/ 


   

Arboretum Žampach

  Základní informace o arboretu

      Plant Search BGCI for garden Arboretum ZampachZÁKLADNÍ INFORMACE O ARBORETU:

     Arboretum Žampach je provozováno Domovem pod hradem Žampach, příspěvkovou organizací sociálních služeb Pardubického kraje.  Arboretum se rozkládá na ploše cca 4 ha a je  členěno do 3 částí - dolní, horní park a park ve vnitřním zámeckém areálu. Sbírkový fond zahrnuje cca 600 druhů a kultivarů dřevin, včetně u nás vzácně zastoupených druhů.  Informační systém arboreta zahrnuje rejstříky tabulí a dřevin přístupné z www stránek a v terénu pak poznávací okruh s tabulkovými informacemi o dřevinách. Arboretum Žampach patří mezi všeobecná arboreta, ale zahrnuje také významnější tematické sbírky některých rodů dřevin, jako např. borovice, jedle, dub, magnolie, buk, smrk, bříza  a jasan. Arboretum se nachází v teplotní zóně odolnosti rostlin 6. Zámecké parky jsou prostředím kulturní památky. Arboretum Žampach je členem Unie botanických zahrad ČR a akreditovaným členem ArbNet (mezinárodního profesního společenství arboret a dendrologů veřejných zahrad světa).

     Arboretum je celoročně volně přístupné veřejnosti při dodržení podmínek návštěvního řádu.

     Bezplatné parkoviště u vstupu do areálu.

    Arboretum Žampach má také specifický účel - je prostředím pro setkávání se veřejnosti s osobami se zdravotním hendikepem, je místem  práce a odpočinku obyvatel Domova pod hradem Žampach.
Regionální televize RTA - TIP NA VÝLET - Arboretum Žampach - zde

Panoramatická fotografie - horní zámecký park

Odkaz Toulavá kamera - Arboretum Žampach, 2011 - na www ČT - 16.10.2011 - zde 

Arboretum Žampach - kapitola z filmu Přírodní zajímavosti Regionu Orlicko-Třebovsko, 2014  (obálka k DVD - náhled)AKTUALITY - ZPRÁVY Z ARBORETA:  

Archiv zpráv - Arboretum Žampach - vstoupit - zdeInformace pro návštěvníky o Arboretu Žampach - skládačka  (obdržíte v našem IC Žampach)


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ARBORETA.

Arboretum Žampach je součástí zámeckých parků na Žampachu, které jsou prostředím kulturní památky (rej. č. 4167). Zámecké parky v celkové výměře více než 4 ha plochy jsou členěny na horní a dolní část (pod silnicí) a park ve vnitřním zámeckém areálu. V  parcích je realizován tabulový informační systém, jehož cílem je poskytnout základní informace o stromech a keřích zastoupených v parkové výsadbě. (Viz. plán arboreta.)

Arboretum Žampach je nedílnou součástí  Domova pod hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje.


Usnesením valné hromady ze dne 8.2.2007 bylo Arboretu Žampach přiznáno řádné členství v Unii botanických zahrad České republiky.Z HISTORIE ARBORETA:   Více informací z historie arboreta - zdeZimní zahrada - manželé Lützowovi

Zámecký areál Žampach - kolem roku 1840.  Úprava zámeckých parků v anglickém stylu pochází z doby činnosti manželů Lützowových
  na Žampachu v letech 1884 – 1933 a souvisí s větší přestavbou zámku z této doby.
  Poslední úpravy parků spojené s novou výsadbou náležejí do roku 1990. 
  Z archivních zákresů - zde.                                                Archivní fotografie a obrázek:
Více informací: památník Dr. Františka Lützowa (*1849 - †1916)  
Reprodukce - rok 1844. Zimní zahrada u zámku za kaplí Archivní fotografie -  rok 1923  
Zámek Žampach a zámecká zahrada v roce 1910 - archivní článek - soubor PDF   Pohled směr hradní vrch v r. 2013.    
Zámecký areál kolem roku 1840 - fotografie.                                                                         Inventář zahrady z r. 1913 -  soubor PDF  

Více archivních - historických fotografií v naší fotogalerii - archiv - zámek.      Info panel - historie a současnost - zde


ZÁMĚRY A VIZE ARBORETA:

Informace o našich záměrech naleznete zde:  Výběr z projektové dokumentace - zde.        Archivní info panel - zde.SOUČASNOST ARBORETA:   Více zpráv z arboreta - archiv aktualit - zde

V Arboretu na Žampachu jsou zastoupeny dendrologicky hodnotné a také u nás ojediněle zastoupené druhy dřevin. Informační systém arboreta zahrnuje mimo jiné poznávací okruh, na jehož stanovištích jsou k dispozici základní informace (texty, obrázky a fotografie) celkem o více než 100 rodech dřevin, jejichž zástupce lze v místě snadno vyhledat. Celkem arboretum a zámecké parky na Žampachu zahrnují cca 600 druhů a odrůd  dřevin.
V roce 2008 byla založena  skalka pod lávkou u dětského hřiště - archivní fotografie skalka - zde. Součástí skalky je také menší sbírka čarověníků. Dále byla v tomto roce v dolním zámeckém parku v lokalitě "U rybníčku" založena menší sbírka bambusů ("bambusárium" - základní informace). V říjnu 2009 bylo arboretum postiženo sněhovou kalamitou - váha sněhu na ještě olistěných dřevinách způsobila rozsáhlé škody. V červnu roku 2014 byl otevřen malý botanický skleník Arboreta Žampach.  Fotografie ze skleníku - zde.
Z dalších investičních záměrů - náhledy - zde. Údržba a ošetřování dřevin arboreta.
INVENTARIZACE - počty dle základní inventarizace dřevin arboreta.
Sbírkový fond arboreta je udržován a doplňován ve spolupráci s ostatními botanickými zahradami a také díky darům ve prospěch Arboreta Žampach pocházejících také ze soukromých sbírek.

Arboretum se nachází  v lokalitě podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 440 m. n. m (přesné určení výšky trigonometrického bodu arboreta - zde) přímo pod hradním kopcem s vrcholem ve výšce 545,7 m. n. m. . V této části Podorlicka se nachází permský zlom a  krajina je zde typická červenými slíny a pískovci. Více k tomu v odborné části - zde. Dále se v arboretu uplatňují faktory vyplývající ze specifických podmínek místních, včetně  mikroklimatických. Přehled teplot v místě (přehledové tabulky). Poloha arboreta - GPS souřadnice -  50°2'16.598"N, 16°25'52.702"E. Více o obci Žampach

Webová kamera umožňuje veřejnosti online náhled do zámeckého areálu ve 2 směrech. :: Web kamera :: Aktuální teplota ::


HERNÍ KOUTY A POSEZENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY ARBORETA S DĚTMI

V areálu se naléza dobře vybavený a udržovaný herní kout s atrakcemi a posezením pro malé i velké, hřiště, zahradní altán a hipodrom se speciálním nástupištěm. Dobré zázemí poskytuje naše Turistické informační centrum s venkovní terasou. Prohlédnout herní zařízení - zde.

NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD  veřejných herních zařízení v areálu Domova pod hradem Žampach


Arboretum a zámecké parky na Žampachu jsou veřejně přístupné po celý rok. Organizované prohlídky (s naším průvodcem) je potřeba předem domluvit písemně,  mailem nebo telefonicky (viz. Kontakty - Turistické informační centrum Žampach).

PŘÍSTUPOVÉ CESTY DO ARBORETA - ORIENTACE:

Na základních přístupových směrech k Arboretu Žampach je provedeno směrové značení, včetně přístupu k parkovacím plochám na Žampachu.

Letecký snímek - orientační plán zámeckého areálu Žampach.
Zámecké parky a arboretum Žampach jsou místem práce a odpočinku obyvatel Domova pod hradem Žampach.INFORMAČNÍ SYTÉM ARBORETA:

Naším záměrem je nabídnout návštěvníkům v dobré kvalitě informace o stromech a keřích zastoupených ve výsadbě, a to formou  cedulového informačního systému v "terénu", formou tištěných informačních materiálů a dále také nabídkou přednáškových pořadů pro skupinové exkurze (informace za pomoci audiovizuální techniky). Ucelené informace jsou také k dispozici v elektronické podobě na našich www stránkách v sekcích jejichž obsah se trvale aktualizuje. Základem poznávacího okruhu (informačního systému v terénu) je 16 oboustranných informačních tabulí a cca 600 informačních tabulek u dřevin. V zimní zahradě v přízemí zámecké budovy (vchod vedle zámecké kaple) je veřejnosti přístupná malá expozice plodů a semen, především šištic jehličnanů, zastoupených ve sbírce Arboreta Žampach - více informací zde.
Prostřednictvím  našeho Turistického informačního centra  na Žampachu nabízíme individuálním i skupinovým návštěvám z řad široké veřejnosti  informační programy zaměřené na přírodní a památkové hodnoty místa.ARCHIV  ARBORETA:

VÝROČNÍ ZPRÁVY ARBORETA  - vstup do archivu

ARCHIV -   články, výstřižky novinové - Arboretum Žampach

ARCHIV -   dopisy - ohlasy k Arboretu Žampach

ARCHIV -   z knihy návštěv Arboreta Žampach


TISKOVINY Z ARBORETA:

ARBORETUM ŽAMPACH - TISK - PRŮVODCE - SKLÁDAČKA (náhled na informační tisk)

POHLEDNICE Z ARBORETA ŽAMPACH - JARO - LÉTO - PODZIM - ZIMA   

POZVÁNKA K NÁVŠTĚVĚ  ARBORETA ŽAMPACH  -  pozvánka ke stažení  | PDF |
KOMPLETNÍ INFORMACE Z WWW STRÁNEK  ARBORETA - jako soubor ke stažení    | PDF | - 2,5 MB


Reportáže Českého rozhlasu - pozvánka do Arboreta Žampach

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Český rozhlas Pardubice - 1.06.2010 06:06 4,2 MB

ZVUKOVÝ ZÁZNAM: Český rozhlas Pardubice - 19.05.2015 06:06 3 MB


Jaroslav Markl - Žampach z ptačí perspektivy - video 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=XBYqt6slnrQ
2020 Jaroslav Markl - Žampach z ptačí perspektivy 2020 Jaroslav Markl - Žampach z ptačí perspektivy 2020 Jaroslav Markl - Žampach z ptačí perspektivy 2020 Jaroslav Markl - Žampach z ptačí perspektivy

Prohlídce našich  zámeckých parků a arboreta je věnována  samostatná část -  FOTOGALERIE - Arboretum Žampach.
Infocentrum Žampach - další informace a památky  - prohlídka přírodních a historických památek a zajímavostí na Žampachu.


                Informační systém Arboreta Žampach je realizován v rámci projektu  "ÚSP Žampach, veřejné centrum aktivit a odpočinku ´Zahrada Žampach´ - veřejné aktivity" , který byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj.  Základní údaje o realizovaném projektu EU v Domovu pod hradem Žampach


Použité informační zdroje, lektor a odborná spolupráce na realizaci informačního systému Arboreta Žampach.

Organizační struktura Arboreta ŽampachSTUDIJNÍ PRÁCE O ARBORETU:

Zajímavé dřeviny Kalifornie – absol. práce, Michal Prokop, Česká zahrad. akademie Mělník, 2019

Studium historické zahrady na zámku Žampach, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008,

Zahradnická fakulta v Lednici - Pavla Pupsová, 2008


Více z historie místa - odborné práce: 

NEJSTARŠÍ HISTORIE PANSTVÍ ŽAMPACH, Marie Štěpánová, odborná práce 

Poslední majitelé zámku Žampach - v období let 1884 - 1950 a rodokmeny, Jan F. Křivohlávek

Přepis strojopisu z roku 2013 - zde